Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

planujvylety.cz

Rozpočet

Rozpočet

Obec Neplachovice, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Neplachovice a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Neplachovice, schválený závěrečný účet Obce Neplachovice. Uvedené dokumenty najdete obecni-urad/uredni-deska/ - Hospodaření obce, rozpočet a rozpočtová opatření

Do  listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Neplachovice

Strategický plán rozvoje 2016 - 2025

plan

Zpravodaj obce

zpravodaj

Mobilní aplikace

 logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

 

sms

Odkanalizování obce

Kanalizace

Kalendář

Mikroregion Opavsko Severozápad

      

Mikroregion Opavsko Severozápad

Dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Mikroregion Opavsko severozápad na elektronické desce, www.opavsko-severozapad.cz, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad. V listinné podobě lze nahlédnout v sídle DSO, tj. Úvalno č.p. 58, na podatelně. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 7
poslední

MUDr. Eva Čechová

26.2.2018 - 2.3.2018 ordinuje MUDr. Eva Čechová z důvodu zástupu ve zkráceném režimu.
Po 8 - 10.30
Út a St běžné ordinační hodiny
Čt 8 - 10.30 Brumovice
Pá 8 - 10.30 celý text

ostatní | 20. 2. 2018 | Autor: Dufková
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE 1

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Vážení občané, tak jako každý měsíc vám nastíním průběh prací na odkanalizování. Stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem. Hlavní řady jsou položeny na ul. Zahradní, ul. Květinové, ul. Cihelní, ul. Loděnické. Práce probíhají dále na ul. Zámecké ke zdravotnímu středisku, dále pak na ul. Školní, ul. Za Humny, ul. Mlýnské a ul. Na Návsi u obecního úřadu. Na ul. Loděnické jsou zároveň připravovány odbočky k rodinným domům. Bohužel letošní zima je teplá a tím pádem i práce jsou tak trochu blátivé a komunikace špinavé. Ale jinak to nejde. Na druhou stranu se pracovníci prováděcí firmy snaží maximálně udržovat pořádek v okolí výkopů. Věřte, že v jiných obcích to takto není. V souladu s tím vším probíhají projektové práce na přípojkách k rodinným domům. Je komunikováno s majiteli nemovitostí, kteří ještě váhají s připojením domu na veřejnou kanalizaci, aby svůj postoj přehodnotili a nevystavovali se případným finančním postihům v budoucnu. Připomínám, že ze zákona je povinností majitele nemovitosti se připojit na veřejnou kanalizaci. Výjimku tvoří pouze ti, kteří se nemohou napojit z technických důvodů. Těch je však minimum a v průběhu stavby zjišťujeme, že v naší obci by měli být odkanalizováni všichni, byť za cenu složitějšího napojení. To vše se však vyjasňuje průběžně při přípravě zmíněných projektových dokumentací. Prosíme všechny o trpělivost. Část projektových dokumentací k přípojkám je již na úřadě povoleno, část je nyní v procesu povolování na stavebním úřadu a část se zpracovává. Ing. Kamil Kořistka průběžně pracuje na projektech tak, jak postupují stavební práce, konzultuje se stavební firmou a majiteli nemovitostí přípravu odboček. Tímto bych mu chtěla poděkovat za jeho nasazení a ochotu při těchto pracích. Ke konci roku bylo prostavěno cca 8 mil. Kč. I na čistírně probíhají stavební práce. Jsou zabetonovány základy, které jsou obsypávány kamením, a nyní se vytahují ocelová bednění. Dále byl proveden protlak pod hlavní komunikací pro vedení elektřiny na novou trafostanici u nové čistírny. Tolik v krátkosti k našemu projektu. Děkuji za vaši trpělivost a znovu nabízím možnost konzultace jakéhokoliv problému se mnou, případně místostarostou.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 27. 1. 2018 | Autor:

INFORMACE PRO KOLEDNÍKY

Fotografie jsou uveřejněny na stránkách obce, budou dodány koledníkům.
Bruslení se bude konat v pondělí 5. března od 11 do 12:30 hod na zimním stadionu v Opavě, odjezd vlakem v 10:06 hod, návrat v 13:44 hod. Doprovod zajištěn. Sraz pod lípou v 9:30 hod.
celý text

ostatní | 27. 1. 2018 | Autor:
UKONČENÍ JEDNOHO PROJEKTU 1

UKONČENÍ JEDNOHO PROJEKTU

V novém programovém období jsme si mysleli, že budou poskytnuty dotace na vybavení jednotek požární ochrany, abychom mohli lépe zajistit činnost našich zásahových jednotek. Bohužel se tak nestalo, dotace plynuly pouze do jednotek vyšších stupňů, nikoliv našich malých obcí. Po nelehkém boji starostů se povedlo přesvědčit Ministerstvo vnitra, aby alespoň nějakou částí přispěli na vybavení. V roce 2016 jsme tedy podali žádost o dotaci na nákup nového vozu pro zásahovou jednotku, abychom tento vůz mohli pořídit v roce 2017. Naší žádosti bylo vyhověno, dotace ve výši 450 tis. byla přislíbena. Díky kladnému postoji Moravskoslezského kraje k vybavování těchto jednotek bylo možné podat žádost na polovinu zbylých nákladů na pořízení, nejvýš však 225 tis. Kč. Nyní nám již nic nebránilo v zahájení výběrového řízení na dodavatele automobilu. Podmínky a parametry výběrového řízení byly dány poskytovatelem dotace MV ČR. Hodnotící komise ve složení Jan Malý, Ondřej Čech, Dana Schreierová a Marie Skybová oslovila firmy v blízkém okolí, které se zabývají dovozem či přestavbou takových speciálních vozidel. Jako nejlepší byla vybrána nabídka firmy HAGEMANN a. s. s nabídkou vozu Volkswagen CRAFTER s devíti místy. Dne 26. 7. 2017 byla podepsána smlouva na dodávku ve výši 1 107 779,20 Kč. V průběhu realizace zakázky jsme byli pozváni na kontrolní den k ujasnění detailů, které musely být v souladu se smlouvou a podmínkami dotace. Dne 29. 11. 2017 jsme od dodavatele nové auto převzali. Auto je devítimístné bez vnitřní výbavy, aby mohlo sloužit i jiným účelům. Pro případ požáru bude k autu připojen vozík s výbavou pro hašení. Tento byl repasován ze starého vozíku uschovaného ve stodole, byl na něm upraven podvozek a přestříkána střecha. Úprava vozíku vyšla na 36 000,- Kč, tato částka byla financována z rozpočtu obce. V neděli 21. 1. 2018 byl automobil slavnostně předán zásahové jednotce. Bohužel již 22. 12. 2017 byl "pokřtěn" při výjezdu k požáru autobusové zastávky u základní školy. Touto cestou bych poděkovala za spolupráci Honzovi Malému a Ondrovi Čechovi a přeji mnoho najetých kilometrů na soutěže a jiné akce mimo požáry.
Shrnutí: celkový náklad na auto 1 107 779,20 Kč, náklad na vozík 36 000,- Kč, dotace od MV ČR 450 000,-Kč, dotace od MSK 225 000,- Kč, vlastní náklady obce 468 779,20 Kč.
Jsem ráda, že se nám také podařilo výhodně a do dobrých rukou prodat staré hasičské auto. Na základě podaných inzerátů a zveřejněním na úřední desce se objevil zájemce, který byl ochoten zaplatit částku 35 000,- Kč za vozidlo. Je to vyšší částka, než jsme původně předpokládali. Přejeme novému majiteli, ať ještě dlouho slouží k jeho spokojenosti. Dana Schreierová
celý text

ostatní | 27. 1. 2018 | Autor:
NA TŘI KRÁLE O KROK DÁLE 1

NA TŘI KRÁLE O KROK DÁLE

My jsme v sobotu odpoledne 6. ledna za slunečného počasí ušli těch kroků mnohem více. Ve 13 hodin se 27 králů, dvě hvězdičky a osm vedoucích skupinek sešlo v našem kostele, kde jsme se poklonili malému Ježíškovi v jesličkách. Místní schola nám zazpívala a Otec Luboš požehnal našemu putování. Ze všech konců naší vesnice se ozývala koleda „My tři králové jdeme k vám“ a vy jste nás čekali. S úsměvem jste přehlédli některé chybičky v projevu těch nejmenších koledníků a štědře jste přispěli do charitních pokladniček. Kolem šestnácté hodiny se koledníci ze všech stran vraceli do kulturní místnosti, kde na ně čekal teplý čaj a koláče paní Jarky. Nic nepřišlo nazmar. V Neplachovicích jste přispěli částkou 30 850,- korun a v Zadcích 5 279,- korun. Děkuji všem, kteří se podíleli na této již osmnáctileté akci Charity: obci Neplachovice, dobrovolníkům z řad našich občanů, rodičům dětí, které koledovaly, koledujícím dětem a vůbec všem. Nyní jsou již koruny, oblečky a hvězdy zase uloženy v krabicích a čekají na příští rok. Ať i vaše čekání proběhne ve zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za všechny přeje Jana Čechová.
celý text

ostatní | 27. 1. 2018 | Autor:
kanalizace

harmonogram stavebních prací do 31. 5. 2018

harmonogram stavebních prací do 31. 5. 2018 celý text

ostatní | 22. 1. 2018 | Autor:
kanalizace

Harmonogram prací ve 4. týdnu

harmonogram prací v rámci výstavby kanalizace ve 4. týdnu - přibližný celý text

ostatní | 19. 1. 2018 | Autor:
kanalizace

Omezení provozu na ul. Zámecké

z důvodu stavebních prací bude provoz na ul. Zámecké ke zdravotnímu středisku omezen celý text

ostatní | 18. 1. 2018 | Autor:

POPLATKY V ROCE 2018

Poplatek za psy: 100,- Kč za jednoho psa a 200,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek je splatný do 31. 3.2018.

Poplatek za hrobová místa: Poplatníci, kterých se bude poplatek v roce 2018 týkat, budou písemně vyzváni.

Poplatek za vodné a stočné:
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny ceny od 1. 1. 2018:
Voda pitná (vodné) 42,64 Kč/m3včetně 15 % DPH
Voda odvedená (stočné) 38,43 Kč/m3včetně 15 % DPH
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:
SETKÁVÁNÍ DŮCHODCŮ 1

SETKÁVÁNÍ DŮCHODCŮ

Ve středu 7. prosince 2002 jsme se sešli poprvé. A od té doby vždy první středu v měsíci, když zahouká siréna (to aby důchodci nezapomněli, jak řekl pan Hubert), se scházíme v kulturní místnosti, abychom u dobré kávičky, svařáku a dobrotky poseděli a povykládali si, co přinesl minulý měsíc. Také zavzpomínáme na ty, co už nemohou přijít. Popřejeme všem, co mají narozeniny a dáme jim malý dáreček.
Když jsme se sešli poprvé, bylo nás dvacet pět a od té doby se číslo výrazně nemění. Tato naše setkání jsou otevřená pro všechny důchodce. Během těch patnácti let nás přišlo pobavit již mnoho dětí z MŠ i ZŠ v Neplachovicích. Každá básnička, písnička nebo taneček potěší naše srdce a moc se vždy těšíme. I letos nás na poslední schůzce navštívily děti ze školy s vánočním programem Rok na vsi z Adventu na zámku. Díky jim a všem, kteří je připravili. Přichází mezi nás i z Policie ČR, aby nás svou besedou varovali před nástrahami na seniory.
Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí místnosti, tepla a energie pro naše schůzky. Všem přeji klidné svátky plné pokoje a hodně zdraví a optimismu do roku 2018.
Jana Čechová
celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Vážení občané, oznamujeme vám, že zimní údržbu komunikací v letošním roce již nebude provádět pan Milan Herber. Uzavřeli jsme dohodu se Zemědělským družstvem Hraničář Loděnice, které údržbu bude provádět. Žádám vás, abyste i s ohledem na stav části komunikací dbali bezpečnosti a neparkovali auta na komunikacích a nebránili tak údržbě. Díky výkopům bude i odklízení sněhu náročnější a složitější.
Jiří Dehner
celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Tříkrálová sbírka je opět zde! Osmnáctý ročník této nejstarší a největší dobročinné akce v České republice začne 1. ledna roku 2018, ale přípravy jsou v plném proudu již nyní. Vše musí být nachystáno, aby mohli koledníci vyjít do ulic Opavy a dalších obcí a k přání dobrého roku připojit také prosbu o příspěvek pro lidi z našeho nejbližšího okolí, na jejichž životních cestách vinou různých handicapů či nešťastných okolností často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými.
V naší obci vás navštíví koledníci v sobotu 6. ledna v odpoledních hodinách.
Jana Čechová
celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

aktuality z výstavby kanalizace

informace k 22. 12. 2017

vážení občané, stavební práce na kanalizace byly ukončeny k 20. 12. 2017, nově budou zahájeny podle klimatických podmínek v lednu asi kolem 8. 1. 2018. Stavba bude probíhat na stokách ul. Loděnické, ul. Školní a ul. Zámecké, tam, kde nebylo dokončeno do konce roku.

v případě, že se vám bude zdát někde vozovka v průběhu svátků propadlá a chtěla by dosypat, nebo zjistíte jiné závady, které nesnesou odkladu pak může te volat pohotovostní službu na níže uvedených telefonech, nebo mě případně místostarostu.

i přes svátky dbejte opatrnosti a chďte a jezděte opatrně, stále se pohybujeme po staveništi a tím bude i znesnadněná zimní údržba.

děkuji za pochopení

telefonní kontakty na službu:

p. Bořivoj Martinák tel. 724 202 907

p. Jan Jež, tel. 606 290 440 celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:
HASIČSKÁ ZBROJNICE ZADKY 1

HASIČSKÁ ZBROJNICE ZADKY

V roce 2015 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci hasičské zbrojnice v místní části Zadky. Od této doby jsme vyhlíželi nějaký zajímavý dotační program, který by nám umožnil rekonstrukci uskutečnit. Vzhledem k tomu, že se nám to nepodařilo a že končí platnost stavebního povolení, rozhodlo se zastupitelstvo zahájit rekonstrukci z vlastních prostředků. Z rezervy bylo pro letošní rok přesunuto 200.000,- Kč na zahájení stavby.
V pátek 29. 9. 2017 se uskutečnilo setkání občanů místní části se starostkou obce. Na této schůzi mělo dojít k osvětlení situace s rekonstrukcí a dohodě mezi občany a obcí o spolupráci na této akci. Bylo dohodnuto, že některé práce – bourací a přípravné, betonování atd. si budou místní provádět sami svépomocí. Odborné práce pak přenecháme firmě a zednické práce přes zimu provedou zaměstnanci obce. V první fázi bude potřeba vyřešit odvádění odpadních vod, poté zřídit sociální zázemí v přízemí budovy. V sobotu 14. 10. 2017 se uskutečnila první brigáda, kdy byla vykopána jáma na plastovou jímku na vybírání, bylo zabetonováno dno jámy a vše bylo připraveno na usazení jímky, která byla doručena v úterý 24. 10. 2017. Po volbách se začalo s bouráním některých stěn v přízemí. Nyní bude nakoupen materiál a zaměstnanci obce zahájí stavební práce. Těmi se budou zabývat v případě nepříznivého počasí a v zimě. Další etapou bude vyřešení nové střechy, která bude sedlová na obou budovách. Musí se tedy zařídit přeložení kabelů, které vedou nad zbrojnicí. Bude podána žádost o dotaci v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje. Tak nám to snad vyjde a příští léto bude nová střecha. Tímto bych chtěla poděkovat dobrovolníkům z místní části Zadky, kteří se ujali úkolu s vervou a hlavně panu Martinu Borovjakovi, který umožnil vstup na jeho pozemek, aby byl zajištěn přístup pro výkop jímky. Věřím, že společně se nám podaří v průběhu dvou až tří let, podle možnosti rozpočtu, zařídit důstojné zázemí pro konání jak schůzí SDH, tak pro různá setkávání občanů či rodinné slavnosti.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor:

PODĚKOVÁNÍ

Dne 24. 9. 2017 se uskutečnila mše svatá za zemřelé a žijící občany u příležitosti oslav 760 let od založení obce. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo se této mše zúčastnili a vzpomněli si takto na své blízké. Poděkování patří rovněž naší místní schole a hlavně otci Lubošovi, který tuto mši sloužil pro obec zdarma. Děkujeme
celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor:
Poplatky

Poplatky

Vzhledem k plátcovství DPH schválila rada obce výši uvedených poplatků od 1. 9. 2017. celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor:
harmonogram

harmonogram prací do konce roku 2017

harmonogram prací do konce roku 2017 celý text

ostatní | 25. 10. 2017 | Autor:
období 18. - 31. 10. 2017

informace pro období 18. - 31.10. 2017

informace pro období 18. - 31.10. 2017 celý text

ostatní | 12. 10. 2017 | Autor:
mapa

stavební práce na říjen a listopad

stavební práce na říjen a listopad
stavební práce budou probíhat přibližně podle přiložené mapky v ulicích Na Nivě, části Hlavní, Loděnické, Černý chodník, Květinová, Zahradní, Školní a Zámecká. Na ul. Loděnické se začnou práce až po 20. 11. 2017 celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor:
zahájení prací

Informace o zahájení stavebních prací

Informace o zahájení stavebních prací celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor:

Veřejná schůze k projektu "Odkanalizování obce"

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se v tělocvičně základní školy konala veřejná schůze k nejdůležitějšímu projektu posledních let v obci. Úkolem bylo krátké shrnutí dosavadní práce na projektu a také pomyslný start další, realizační etapy. Přítomni byli zástupci projektantů, administrátorů projektu, stavebního dozoru a samotné stavby.
Na začátku bylo shrnutí projektu:
První studie zadány v roce 2012
Územní rozhodnutí na stavbu vydáno 23. 3. 2016
Žádost o dotaci podána 6. 1. 2017
Stavební povolení vydáno 10. 3. 2017
Schválení dotace dne 22. 6. 2017
Smlouva o schválené dotaci zatím není doručena, od června byly ještě dodávány další podklady
Vysoutěžená cena díla 80.899.576,66 Kč
Přislíbená dotace 50.730.973,58 Kč (přesná částka bude známa po doručení smlouvy)
Na dokončení akce, nákup pozemků a opravy většiny komunikací po vybudování kanalizace byl schválen a podepsán úvěr na částku 40 mil. Kč se splatností 25 let.
Předání stavby se uskuteční 2. 10. 2017, termín ukončení stavby je plánován na 16. 12. 2018. V současné době již probíhá vytyčování a značení sítí. Značky na komunikacích souvisejí se stavbou.
Na stavbě se bude pracovat tak, že bude přítomno několik čet pracovníků. Souběžně se bude pracovat na výstavbě samotné čistírny a zároveň se budou provádět výkopy hlavního řadu. Samotné kanalizační přípojky k rodinným domům bude možné připojovat, až bude hotova čistírna. Znamená to, že první připojení by se mohlo očekávat nejdříve v květnu příštího roku.
Prosíme tedy majitele nemovitostí, aby v klidu vyčkali na projektanta a zpracování projektové dokumentace. Vše se stihne. Žádáme, aby nikdo nepodnikal nic dříve, než mu bude dán pokyn, že může připravit přípojku. Předejdete tak případným nepříjemnostem.
O průběhu stavby budete pravidelně informováni ve zpravodaji, ve vývěsních skřínkách, informace naleznete i na webu obce v sekci Odkanalizování. Dále budeme informovat o práci v jednotlivých ulicích hlášením v rozhlase nebo letáčky do schránek. Pokud máte zájem získávat informace raději na svůj e-mail, prosím pošlete svou žádost na moji adresu: starostka@neplachovice.cz, do předmětu napište „Kanalizace“, vytvořím si adresář a informace budu zasílat tímto způsobem. Myslím, že informačních kanálů bude dostatek, přesto pokud budete chtít cokoliv vědět, zavolejte, nebo se stavte na úřad, budeme se snažit problémy řešit.
Znovu upozorňujeme na parkování vozidel na komunikacích. Využijte možnosti si při výkopech zřídit na svém pozemku parkovací místa. V průběhu stavby bude toto velmi omezeno a po stavbě budeme přísněji posuzovat odstavování vozidel na komunikacích.

Důležitá telefonní čísla po dobu výstavby kanalizace:
Dana Schreierová, starostka 724 184 390
Jiří Dehner, místostarosta 721 625 680
Ing. Vladimír Martinák, technický dozor investora 602 773 536
Kamil Übelauer, vedoucí stavby 602 156 147

Žádám všechny obyvatele obce o trpělivost a shovívavost. Budeme se stavební firmou pracovat tak, abychom co nejméně zasahovali do života obce. Bohužel se jedná o takovou stavbu, že není možné, aby nás jakkoliv neobtěžovala. Přesto věřím, že to společně dokážeme a na jaře roku 2019 při slavnostním zahájení si všichni oddechneme a uvědomíme si, že jsme společně dokázali velkou věc a že našim dětem a vnoučatům kromě dluhu zanecháme i čistější životní prostředí. Dana Schreierová

celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Benefiční koncert

V sobotu 9. září 2017 se v zámeckém parku uskutečnil benefiční koncert na opravu našeho zámku. Hlavními pořadateli, kteří také přišli s tímto nápadem, byli manželé Ivana a Pavel Vaňkovi z Neplachovic. Hvězdami koncertu byli převážně místní mladí umělci - Karel Vaněk, Hanka Zechová, Veronika Varšová a jejich kamarádi. Koncertu se zúčastnilo asi 150 diváků, kteří mohli přispět na dobrý účel libovolnou částkou. Této dobročinné akci přálo i počasí, které bylo příjemné a slunečné. Všichni přítomní se skvěle bavili hudebním vystoupením a přitom si mohli pochutnat na připravených dobrotách nebo navštívit naše expozice na zámku. Díky této myšlence bylo předáno na opravu zámku z rukou manželů Vaňkových 10.000,- Kč. Po dohodě s dárci bude částka použita na nákup materiálu na obnovu oplocení. Děkujeme ještě jednou pořadatelům, účinkujícím i místním hasičům, kteří pomohli s organizací této bohulibé akce. Poděkování patří i vám, návštěvníkům, kteří jste na této akci byli a přispěli.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Vítání občánků

Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 24. 9. 2017 na zámku v Neplachovicích. Přivítali jsme celkem 11 dětí, a to Václava Francka, Marii Lukášovou, Zoe Zycháčkovou, Miroslava Medveckého, Mikuláše Moslera, Václava Dehnera, Alici Dehnerovou, Tobiase Barana, Sofii Hlaváčkovou, Matyáše Krusberského a Tobiáše Švestku. O kulturní vystoupení se postaraly děti základní školy. Každý občánek obdržel malý dárek a maminka kytičku. Jsme rádi, že tato tradice je u nás oblíbenou a rodiče dětí se na ni těší.

celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Oznámení o budování sítě bodů PPBP

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj vydává oznámení o budování sítě bodů PPBP. celý text

ostatní | 6. 9. 2017 | Autor:

Moštování

Od 14. září každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin v moštárně v Holasovicích.
Cena 3 Kč za 1 kg jablek, zbytky po moštování je nutné odvézt s sebou.
Informace na tel. 737 745 371, 776 166 687
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Veřejná schůze občanů k "Odkanalizování obce a ČOV"

Na základě dohody všech zúčastněných stran svolávám veřejnou schůzi občanů obce ve věci zásadního projektu pro obec.
Veřejná schůze se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2017 od 17 hod. v tělocvičně základní školy.
Přítomni budou zástupci projektantů hlavního řádu, projektant přípojek pro jednotlivé rodinné domy. Dále bude přítomen zástupce technického dozoru a taky zástupci stavební firmy.
Cílem této veřejné schůze je veřejnosti představit přibližný harmonogram prací stavby. Bude zde projednáno, jak budou občané informováni o probíhajících pracích, o uzavírkách komunikací a dalších důležitých věcech pro zdárný průběh stavby. Neméně důležité informace budou o připojování jednotlivých nemovitostí.
Věřím, že tyto informace budou pro všechny důležité a zásadní, proto jsme přikročili k tomu, že se schůze odehraje v tělocvičně, kde se bez problémů vejde cca 200 lidí, pokud přijde z každé nemovitosti alespoň jeden zástupce. Snažili jsme se vybrat termín pro všechny schůdný.
Věřím tedy, že se dostavíte v hojném počtu, a my se budeme snažit společně vám zodpovědět co nejvíce otázek. Individuální problémy budeme řešit jednotlivě po dohodě.
Zahájení prací předpokládáme k 1. 10. 2017.
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Výzva pro občany - vítání občánků

Upozorňujeme občany, že přijetím zákona o základních registrech nemá již Obecní úřad Neplachovice možnost využívat informace k oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi nové občany obce Neplachovice. Z toho vyplývá, že není možné najít v databázi datum narození a adresu trvalého bydliště dítěte. Obec Neplachovice by však přesto tradici vítání občánků ráda zachovala. Proto prosíme vás, rodiče, kteří se tohoto slavnostního obřadu chcete zúčastnit, abyste se obrátili osobně, telefonicky nebo e-mailem na obecní úřad a sdělili nám potřebné údaje. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s vámi, vašimi dětmi i blízkými příbuznými. Sylva Dufková, tel.: 553 662 221, email:podatelna@neplachovice.cz.

Termín konání vítání občánků: 24. 9. 2017 od 15.00 hodin v zámku v Neplachovicích
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne 17. 8. 2017 od 7:30 hod do 16:30 hod v obci Neplachovice na těchto odběrných místech:
Černý chodník č. p. 104, 106
Květinová č. p. 119, 125, 127, 128, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 180
Loděnická č. p. 167
Školní č. p. 134, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 207, 219
Zámecká č. p. 101, 112, 116, 117, 124, 150, 189, 190, 208, 210, 215
celý text

ostatní | 2. 8. 2017 | Autor:

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY TENISOVÉ MLÁDEŽE

Během školních prázdnin zajišťuje Tenisový oddíl Sokolu Neplachovice pro školní mládež jednou týdně výuku tenisu, popřípadě zdokonalování se v tenise, a to pod dohledem trenéra Mgr. Silvie Charlote Bugárové. Výuka tenisu bude probíhat během prázdnin každý čtvrtek v době od 18.00 do 19.00 hodin. Podmínkou je, aby zájemci měli vhodnou obuv (tenisovou nebo botu s hladkou podrážkou). Pokud někdo nevlastní raketu, rádi zapůjčíme.
Zájemci o tento krásný bílý sport se mohou hlásit v určený den přímo na tenisovém hřišti v Neplachovicích, popřípadě u pana Dohnala na mob.čísle 606782610.
Začínáme 6. července 2017 v 18.00 hodin.
Jan Dohnal

celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor:

TAK JSME TO DOKÁZALI !

Ptáte se, co? No přece jsme získali dotaci na stavbu století, odkanalizování obce a ČOV. Dne 14. 6. 2017 zasedala v Praze výběrová komise k předloženým projektům. Dne 22. 6. 2017 byly výsledky jednání zveřejněny na webu OPŽP. V tabulce se naše obec umístila na krásném osmém místě ze 150 projektů s bodovým ohodnocením 54 bodů. Nejvíce bylo 66 bodů. Schválená dotace je ve výši 50 730 973,58 Kč bez DPH. Stavba byla vysoutěžena za 80 899 576,66 Kč bez DPH.
Co nás nyní čeká?
V průběhu prázdninových měsíců budeme muset doložit spoustu dalších papírů fondu, abychom splnili všechny jejich podmínky. Poté nám bude zaslána smlouva ke schválení a podpisu. Poté pak již bude ukončena tato velká papírová „válka“ a začne ta v ulicích. Pokud vše dobře dopadne, mělo by se začít stavět v září nebo říjnu.
Občané budou o všem včas informováni. Bude zpracován harmonogram a na konci srpna nebo začátkem září se uskuteční veřejná schůze, kde budou všichni seznámeni s postupem a dalšími podrobnostmi. Samozřejmě budou i informace ve zpravodaji, na webu. Budeme se snažit vás co nejvíce informovat, abychom zamezili nepříjemným situacím.
Co to znamená pro občany?
V prvé řadě se dále řeší projektová dokumentace k přípojkám. Na občanech nyní je, aby si už odkládali peníze na stavbu kanalizačních přípojek.
Tolik velmi čerstvé informace, o které jsem se chtěla s vámi podělit. V roce 2012 pro někoho projekt ze soudku sci-fi, v roce 2017 realita dne. I když nás čeká to nejhorší období, věřím, že to společně vše dokážeme. Bude to vyžadovat velkou míru tolerance a pochopení na všech stranách. Věřte, že z naší strany uděláme vše, co bude možné, aby vše mělo hladký průběh. Na konci bude lepší životní prostředí, lepší stav komunikací a pro příští generace nenecháme jenom dluhy, ale velmi potřebné dílo.
Držím nám všem palce a pevné nervy.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor:
první předchozí
ze 7
poslední