Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet

Rozpočet

Obec Neplachovice, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Neplachovice a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Neplachovice, schválený závěrečný účet Obce Neplachovice. Uvedené dokumenty najdete obecni-urad/uredni-deska/ - Hospodaření obce, rozpočet a rozpočtová opatření

Do  listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Neplachovice

Strategický plán rozvoje 2016 - 2025

plan

Zpravodaj obce

zpravodaj

Mobilní aplikace

 logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mikroregion Opavsko Severozápad

      

Mikroregion Opavsko Severozápad

Dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Mikroregion Opavsko severozápad na elektronické desce, www.opavsko-severozapad.cz, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad. V listinné podobě lze nahlédnout v sídle DSO, tj. Úvalno č.p. 58, na podatelně. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.

Projekty

Strategické plánování...

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa Neplachovice

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 81
TÝDEN: 2902
CELKEM: 542950

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
  • pl

Obsah

Zprávy

první
ze 8
poslední

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Vážení občané, oznamujeme vám, že zimní údržbu komunikací v letošním roce již nebude provádět pan Milan Herber. Uzavřeli jsme dohodu se Zemědělským družstvem Hraničář Loděnice, které údržbu bude provádět. Žádám vás, abyste i s ohledem na stav části komunikací dbali bezpečnosti a neparkovali auta na komunikacích a nebránili tak údržbě. Díky výkopům bude i odklízení sněhu náročnější a složitější.
Jiří Dehner
celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Tříkrálová sbírka je opět zde! Osmnáctý ročník této nejstarší a největší dobročinné akce v České republice začne 1. ledna roku 2018, ale přípravy jsou v plném proudu již nyní. Vše musí být nachystáno, aby mohli koledníci vyjít do ulic Opavy a dalších obcí a k přání dobrého roku připojit také prosbu o příspěvek pro lidi z našeho nejbližšího okolí, na jejichž životních cestách vinou různých handicapů či nešťastných okolností často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými.
V naší obci vás navštíví koledníci v sobotu 6. ledna v odpoledních hodinách.
Jana Čechová
celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:

aktuality z výstavby kanalizace

informace k 22. 12. 2017

vážení občané, stavební práce na kanalizace byly ukončeny k 20. 12. 2017, nově budou zahájeny podle klimatických podmínek v lednu asi kolem 8. 1. 2018. Stavba bude probíhat na stokách ul. Loděnické, ul. Školní a ul. Zámecké, tam, kde nebylo dokončeno do konce roku.

v případě, že se vám bude zdát někde vozovka v průběhu svátků propadlá a chtěla by dosypat, nebo zjistíte jiné závady, které nesnesou odkladu pak může te volat pohotovostní službu na níže uvedených telefonech, nebo mě případně místostarostu.

i přes svátky dbejte opatrnosti a chďte a jezděte opatrně, stále se pohybujeme po staveništi a tím bude i znesnadněná zimní údržba.

děkuji za pochopení

telefonní kontakty na službu:

p. Bořivoj Martinák tel. 724 202 907

p. Jan Jež, tel. 606 290 440 celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor:
HASIČSKÁ ZBROJNICE ZADKY 1

HASIČSKÁ ZBROJNICE ZADKY

V roce 2015 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci hasičské zbrojnice v místní části Zadky. Od této doby jsme vyhlíželi nějaký zajímavý dotační program, který by nám umožnil rekonstrukci uskutečnit. Vzhledem k tomu, že se nám to nepodařilo a že končí platnost stavebního povolení, rozhodlo se zastupitelstvo zahájit rekonstrukci z vlastních prostředků. Z rezervy bylo pro letošní rok přesunuto 200.000,- Kč na zahájení stavby.
V pátek 29. 9. 2017 se uskutečnilo setkání občanů místní části se starostkou obce. Na této schůzi mělo dojít k osvětlení situace s rekonstrukcí a dohodě mezi občany a obcí o spolupráci na této akci. Bylo dohodnuto, že některé práce – bourací a přípravné, betonování atd. si budou místní provádět sami svépomocí. Odborné práce pak přenecháme firmě a zednické práce přes zimu provedou zaměstnanci obce. V první fázi bude potřeba vyřešit odvádění odpadních vod, poté zřídit sociální zázemí v přízemí budovy. V sobotu 14. 10. 2017 se uskutečnila první brigáda, kdy byla vykopána jáma na plastovou jímku na vybírání, bylo zabetonováno dno jámy a vše bylo připraveno na usazení jímky, která byla doručena v úterý 24. 10. 2017. Po volbách se začalo s bouráním některých stěn v přízemí. Nyní bude nakoupen materiál a zaměstnanci obce zahájí stavební práce. Těmi se budou zabývat v případě nepříznivého počasí a v zimě. Další etapou bude vyřešení nové střechy, která bude sedlová na obou budovách. Musí se tedy zařídit přeložení kabelů, které vedou nad zbrojnicí. Bude podána žádost o dotaci v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje. Tak nám to snad vyjde a příští léto bude nová střecha. Tímto bych chtěla poděkovat dobrovolníkům z místní části Zadky, kteří se ujali úkolu s vervou a hlavně panu Martinu Borovjakovi, který umožnil vstup na jeho pozemek, aby byl zajištěn přístup pro výkop jímky. Věřím, že společně se nám podaří v průběhu dvou až tří let, podle možnosti rozpočtu, zařídit důstojné zázemí pro konání jak schůzí SDH, tak pro různá setkávání občanů či rodinné slavnosti.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor:

PODĚKOVÁNÍ

Dne 24. 9. 2017 se uskutečnila mše svatá za zemřelé a žijící občany u příležitosti oslav 760 let od založení obce. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo se této mše zúčastnili a vzpomněli si takto na své blízké. Poděkování patří rovněž naší místní schole a hlavně otci Lubošovi, který tuto mši sloužil pro obec zdarma. Děkujeme
celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor:
Poplatky

Poplatky

Vzhledem k plátcovství DPH schválila rada obce výši uvedených poplatků od 1. 9. 2017. celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor:
harmonogram

harmonogram prací do konce roku 2017

harmonogram prací do konce roku 2017 celý text

ostatní | 25. 10. 2017 | Autor:
období 18. - 31. 10. 2017

informace pro období 18. - 31.10. 2017

informace pro období 18. - 31.10. 2017 celý text

ostatní | 12. 10. 2017 | Autor:
mapa

stavební práce na říjen a listopad

stavební práce na říjen a listopad
stavební práce budou probíhat přibližně podle přiložené mapky v ulicích Na Nivě, části Hlavní, Loděnické, Černý chodník, Květinová, Zahradní, Školní a Zámecká. Na ul. Loděnické se začnou práce až po 20. 11. 2017 celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor:
zahájení prací

Informace o zahájení stavebních prací

Informace o zahájení stavebních prací celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor:

Veřejná schůze k projektu "Odkanalizování obce"

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se v tělocvičně základní školy konala veřejná schůze k nejdůležitějšímu projektu posledních let v obci. Úkolem bylo krátké shrnutí dosavadní práce na projektu a také pomyslný start další, realizační etapy. Přítomni byli zástupci projektantů, administrátorů projektu, stavebního dozoru a samotné stavby.
Na začátku bylo shrnutí projektu:
První studie zadány v roce 2012
Územní rozhodnutí na stavbu vydáno 23. 3. 2016
Žádost o dotaci podána 6. 1. 2017
Stavební povolení vydáno 10. 3. 2017
Schválení dotace dne 22. 6. 2017
Smlouva o schválené dotaci zatím není doručena, od června byly ještě dodávány další podklady
Vysoutěžená cena díla 80.899.576,66 Kč
Přislíbená dotace 50.730.973,58 Kč (přesná částka bude známa po doručení smlouvy)
Na dokončení akce, nákup pozemků a opravy většiny komunikací po vybudování kanalizace byl schválen a podepsán úvěr na částku 40 mil. Kč se splatností 25 let.
Předání stavby se uskuteční 2. 10. 2017, termín ukončení stavby je plánován na 16. 12. 2018. V současné době již probíhá vytyčování a značení sítí. Značky na komunikacích souvisejí se stavbou.
Na stavbě se bude pracovat tak, že bude přítomno několik čet pracovníků. Souběžně se bude pracovat na výstavbě samotné čistírny a zároveň se budou provádět výkopy hlavního řadu. Samotné kanalizační přípojky k rodinným domům bude možné připojovat, až bude hotova čistírna. Znamená to, že první připojení by se mohlo očekávat nejdříve v květnu příštího roku.
Prosíme tedy majitele nemovitostí, aby v klidu vyčkali na projektanta a zpracování projektové dokumentace. Vše se stihne. Žádáme, aby nikdo nepodnikal nic dříve, než mu bude dán pokyn, že může připravit přípojku. Předejdete tak případným nepříjemnostem.
O průběhu stavby budete pravidelně informováni ve zpravodaji, ve vývěsních skřínkách, informace naleznete i na webu obce v sekci Odkanalizování. Dále budeme informovat o práci v jednotlivých ulicích hlášením v rozhlase nebo letáčky do schránek. Pokud máte zájem získávat informace raději na svůj e-mail, prosím pošlete svou žádost na moji adresu: starostka@neplachovice.cz, do předmětu napište „Kanalizace“, vytvořím si adresář a informace budu zasílat tímto způsobem. Myslím, že informačních kanálů bude dostatek, přesto pokud budete chtít cokoliv vědět, zavolejte, nebo se stavte na úřad, budeme se snažit problémy řešit.
Znovu upozorňujeme na parkování vozidel na komunikacích. Využijte možnosti si při výkopech zřídit na svém pozemku parkovací místa. V průběhu stavby bude toto velmi omezeno a po stavbě budeme přísněji posuzovat odstavování vozidel na komunikacích.

Důležitá telefonní čísla po dobu výstavby kanalizace:
Dana Schreierová, starostka 724 184 390
Jiří Dehner, místostarosta 721 625 680
Ing. Vladimír Martinák, technický dozor investora 602 773 536
Kamil Übelauer, vedoucí stavby 602 156 147

Žádám všechny obyvatele obce o trpělivost a shovívavost. Budeme se stavební firmou pracovat tak, abychom co nejméně zasahovali do života obce. Bohužel se jedná o takovou stavbu, že není možné, aby nás jakkoliv neobtěžovala. Přesto věřím, že to společně dokážeme a na jaře roku 2019 při slavnostním zahájení si všichni oddechneme a uvědomíme si, že jsme společně dokázali velkou věc a že našim dětem a vnoučatům kromě dluhu zanecháme i čistější životní prostředí. Dana Schreierová

celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Benefiční koncert

V sobotu 9. září 2017 se v zámeckém parku uskutečnil benefiční koncert na opravu našeho zámku. Hlavními pořadateli, kteří také přišli s tímto nápadem, byli manželé Ivana a Pavel Vaňkovi z Neplachovic. Hvězdami koncertu byli převážně místní mladí umělci - Karel Vaněk, Hanka Zechová, Veronika Varšová a jejich kamarádi. Koncertu se zúčastnilo asi 150 diváků, kteří mohli přispět na dobrý účel libovolnou částkou. Této dobročinné akci přálo i počasí, které bylo příjemné a slunečné. Všichni přítomní se skvěle bavili hudebním vystoupením a přitom si mohli pochutnat na připravených dobrotách nebo navštívit naše expozice na zámku. Díky této myšlence bylo předáno na opravu zámku z rukou manželů Vaňkových 10.000,- Kč. Po dohodě s dárci bude částka použita na nákup materiálu na obnovu oplocení. Děkujeme ještě jednou pořadatelům, účinkujícím i místním hasičům, kteří pomohli s organizací této bohulibé akce. Poděkování patří i vám, návštěvníkům, kteří jste na této akci byli a přispěli.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Vítání občánků

Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 24. 9. 2017 na zámku v Neplachovicích. Přivítali jsme celkem 11 dětí, a to Václava Francka, Marii Lukášovou, Zoe Zycháčkovou, Miroslava Medveckého, Mikuláše Moslera, Václava Dehnera, Alici Dehnerovou, Tobiase Barana, Sofii Hlaváčkovou, Matyáše Krusberského a Tobiáše Švestku. O kulturní vystoupení se postaraly děti základní školy. Každý občánek obdržel malý dárek a maminka kytičku. Jsme rádi, že tato tradice je u nás oblíbenou a rodiče dětí se na ni těší.

celý text

ostatní | 4. 10. 2017 | Autor:

Moštování

Od 14. září každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin v moštárně v Holasovicích.
Cena 3 Kč za 1 kg jablek, zbytky po moštování je nutné odvézt s sebou.
Informace na tel. 737 745 371, 776 166 687
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Veřejná schůze občanů k "Odkanalizování obce a ČOV"

Na základě dohody všech zúčastněných stran svolávám veřejnou schůzi občanů obce ve věci zásadního projektu pro obec.
Veřejná schůze se uskuteční ve čtvrtek 21. září 2017 od 17 hod. v tělocvičně základní školy.
Přítomni budou zástupci projektantů hlavního řádu, projektant přípojek pro jednotlivé rodinné domy. Dále bude přítomen zástupce technického dozoru a taky zástupci stavební firmy.
Cílem této veřejné schůze je veřejnosti představit přibližný harmonogram prací stavby. Bude zde projednáno, jak budou občané informováni o probíhajících pracích, o uzavírkách komunikací a dalších důležitých věcech pro zdárný průběh stavby. Neméně důležité informace budou o připojování jednotlivých nemovitostí.
Věřím, že tyto informace budou pro všechny důležité a zásadní, proto jsme přikročili k tomu, že se schůze odehraje v tělocvičně, kde se bez problémů vejde cca 200 lidí, pokud přijde z každé nemovitosti alespoň jeden zástupce. Snažili jsme se vybrat termín pro všechny schůdný.
Věřím tedy, že se dostavíte v hojném počtu, a my se budeme snažit společně vám zodpovědět co nejvíce otázek. Individuální problémy budeme řešit jednotlivě po dohodě.
Zahájení prací předpokládáme k 1. 10. 2017.
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Výzva pro občany - vítání občánků

Upozorňujeme občany, že přijetím zákona o základních registrech nemá již Obecní úřad Neplachovice možnost využívat informace k oslovení rodičů nově narozených dětí pro jejich přivítání mezi nové občany obce Neplachovice. Z toho vyplývá, že není možné najít v databázi datum narození a adresu trvalého bydliště dítěte. Obec Neplachovice by však přesto tradici vítání občánků ráda zachovala. Proto prosíme vás, rodiče, kteří se tohoto slavnostního obřadu chcete zúčastnit, abyste se obrátili osobně, telefonicky nebo e-mailem na obecní úřad a sdělili nám potřebné údaje. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s vámi, vašimi dětmi i blízkými příbuznými. Sylva Dufková, tel.: 553 662 221, email:podatelna@neplachovice.cz.

Termín konání vítání občánků: 24. 9. 2017 od 15.00 hodin v zámku v Neplachovicích
celý text

ostatní | 29. 8. 2017 | Autor:

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne 17. 8. 2017 od 7:30 hod do 16:30 hod v obci Neplachovice na těchto odběrných místech:
Černý chodník č. p. 104, 106
Květinová č. p. 119, 125, 127, 128, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 180
Loděnická č. p. 167
Školní č. p. 134, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 207, 219
Zámecká č. p. 101, 112, 116, 117, 124, 150, 189, 190, 208, 210, 215
celý text

ostatní | 2. 8. 2017 | Autor:

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY TENISOVÉ MLÁDEŽE

Během školních prázdnin zajišťuje Tenisový oddíl Sokolu Neplachovice pro školní mládež jednou týdně výuku tenisu, popřípadě zdokonalování se v tenise, a to pod dohledem trenéra Mgr. Silvie Charlote Bugárové. Výuka tenisu bude probíhat během prázdnin každý čtvrtek v době od 18.00 do 19.00 hodin. Podmínkou je, aby zájemci měli vhodnou obuv (tenisovou nebo botu s hladkou podrážkou). Pokud někdo nevlastní raketu, rádi zapůjčíme.
Zájemci o tento krásný bílý sport se mohou hlásit v určený den přímo na tenisovém hřišti v Neplachovicích, popřípadě u pana Dohnala na mob.čísle 606782610.
Začínáme 6. července 2017 v 18.00 hodin.
Jan Dohnal

celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor:

TAK JSME TO DOKÁZALI !

Ptáte se, co? No přece jsme získali dotaci na stavbu století, odkanalizování obce a ČOV. Dne 14. 6. 2017 zasedala v Praze výběrová komise k předloženým projektům. Dne 22. 6. 2017 byly výsledky jednání zveřejněny na webu OPŽP. V tabulce se naše obec umístila na krásném osmém místě ze 150 projektů s bodovým ohodnocením 54 bodů. Nejvíce bylo 66 bodů. Schválená dotace je ve výši 50 730 973,58 Kč bez DPH. Stavba byla vysoutěžena za 80 899 576,66 Kč bez DPH.
Co nás nyní čeká?
V průběhu prázdninových měsíců budeme muset doložit spoustu dalších papírů fondu, abychom splnili všechny jejich podmínky. Poté nám bude zaslána smlouva ke schválení a podpisu. Poté pak již bude ukončena tato velká papírová „válka“ a začne ta v ulicích. Pokud vše dobře dopadne, mělo by se začít stavět v září nebo říjnu.
Občané budou o všem včas informováni. Bude zpracován harmonogram a na konci srpna nebo začátkem září se uskuteční veřejná schůze, kde budou všichni seznámeni s postupem a dalšími podrobnostmi. Samozřejmě budou i informace ve zpravodaji, na webu. Budeme se snažit vás co nejvíce informovat, abychom zamezili nepříjemným situacím.
Co to znamená pro občany?
V prvé řadě se dále řeší projektová dokumentace k přípojkám. Na občanech nyní je, aby si už odkládali peníze na stavbu kanalizačních přípojek.
Tolik velmi čerstvé informace, o které jsem se chtěla s vámi podělit. V roce 2012 pro někoho projekt ze soudku sci-fi, v roce 2017 realita dne. I když nás čeká to nejhorší období, věřím, že to společně vše dokážeme. Bude to vyžadovat velkou míru tolerance a pochopení na všech stranách. Věřte, že z naší strany uděláme vše, co bude možné, aby vše mělo hladký průběh. Na konci bude lepší životní prostředí, lepší stav komunikací a pro příští generace nenecháme jenom dluhy, ale velmi potřebné dílo.
Držím nám všem palce a pevné nervy.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor:

Vesnice roku

Bílou stuhu jsme vyhráli!!!

V letošním roce jsme se po pěti letech přihlásili opět do soutěže Vesnice roku. Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

V této soutěži jsou udělována nato ocenění:

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole
Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce.

Modrá stuha za společenský život
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce.

Bílá stuha za činnost mládeže
Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací.

Oranžová spolupráci obce a zemědělského subjektu
Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru. Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity.

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci.

My jsme se v letošním roce zaměřili na získání Bílé stuhy. Zaměřili jsme se na činnost mládeže mimo vyučování. Hodnotící komise navštívila naši základní školu, kde se seznámila s činností různých zájmových kroužků, které mohou žáci navštěvovat po vyučování. Před vstupem do školy byli přivítáni chlebem a solí, který jim podala paní vedoucí školní jídelny. V hlavní hale nás zpěvem přivítali členové školního sboru, vedle v hale vystoupily žákyně navštěvující kroužek rytmiky. Dále se předvedl divadelní kroužek Bavidlo, kde děvčata ve školní knihovně předvedla ukázku scénického čtení, a to prezentaci básně Kytice. Poté jsme se dozvěděli, co je eTwinning a jak probíhá videokonference s kamarády na Slovensku. Dalším překvapením pro komisi byla pracovna pro logopedickou výuku. V učebně fyziky nám žákyně přírodovědného kroužku představily svou badatelskou činnost na panelech, které samy vytvořily. Krátké video nám ukázalo, jak se staví hmyzí hotel. Jak se pracuje se sluchátky při výuce anglického jazyka, nám předvedli žáci v jazykové učebně. Také malí hudebníci s flétnami nám ukázali, že se publika vůbec nebojí. Návštěvníci si se zájmem prohlédli keramickou dílnu, v tělocvičně velmi zdařilé gymnastické sestavy a již venku před školou jsme byli panem školníkem a malými rybáři seznámeni se stylem správného rybolovu. No a na závěr se nám představili naši modeláři se svými výrobky. Celým tímto programem nás zdárně provedly žákyně sedmé třídy, které jsme ve výkladu různě doplňovaly s paní ředitelkou. Poté jsme se vydali podívat se do zámku a na nové oplocení. Bohužel čas vymezený pro nás, tj. dvě hodiny, uběhl velmi rychle a nezbyl čas na původně plánovanou projížďku obcí. Proto jsme se ještě přesunuli do výdejny stravy základní školy, kde proběhlo doplnění informací a diskuse se starostkou. Celé sezení bylo zakončeno ještě video prezentací, která obsahovala rovněž útržky ze života obce, spolků, školy a zapojení dětí a mládeže v rámci celého roku. Tuto prezentaci zveřejníme na webových stránkách obce v sekci video. Věříme, že jsme porotu zaujali a že se nám podaří nějaké ocenění získat. Už slova chvály zástupců komise, kteří nás navštívili před pěti lety a pamatovali si dřívější stav školy, nás zahřála u srdce.

Tímto bych chtěla poděkovat všem pedagogům a hlavně dětem, že se tohoto úkolu zhostili s velkým nasazením a mnohdy byli smutní, že nemohou ukázat více. Jak jsem již uvedla, dvě hodiny jsou opravdu málo. Tak snad zase někdy příště se přihlásíme.

Dana Schreierová

A jak to dopadlo?

V pátek 26. 5. 2017 na základě Protokolu o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku v Moravskoslezském kraji obdržela paní starostka informaci, že jsme Bílou stuhu vyhráli!!! 28. červenec 2017 proběhne slavností vyhlášení výsledků.

Připojuji velké poděkování všem zaměstnancům a žákům naší školy. Bez jejich nadšení by tento úspěch nebyl možný. DĚKUJI.

PaedDr. Ivana Pavlíková celý text

ostatní, náš tip | 7. 6. 2017 | Autor:

Slet čarodějnic v Zadkách

Slet čarodějnic v ZadkáchV sobotu 29. 4. 2017 se v místní části Zadky uskutečnil Slet čarodějnic a čarodějů. Akci pořádali místní dobrovolní hasiči. I přes velkou nepřízeň počasí celého předešlého týdne nás v sobotu ráno za okny přivítalo sluníčko a příjemná teplota, a tak nakonec ke startu přišlo celkem 32 převážně místních čarodějů a čarodějnic v krásných kostýmech. Pro děti i dospělé bylo připraveno 8 stanovišť s různě obtížnými úkoly, za jejichž splnění děti získaly razítko do svého čarodějnického průkazu. Nakonec každý získal malou sladkou odměnu. Všem také přišly k chuti opečené špekáčky a napečené dobroty ochotných maminek a babiček. Všichni jsme měli dobrý pocit z toho, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Velký dík patří každému, kdo podal pomocnou ruku při organizování celé akce.
Barbora Černínová

celý text

ostatní | 29. 5. 2017 | Autor:

Důstojně jsme oslavili 125 let založení sboru

Oslavám v neděli předcházela pečlivá příprava. Byly rozeslány pozvánky, přichystána vyznamenání, připraveny prostory na návsi, vařilo se a peklo. Ráno jsme se probudili do neděle s modrou oblohou. Po seřazení před hasičskou zbrojnicí jsme šli průvodem na hřbitov a položili kytice za zemřelé členy. Mše svatá byla obětována za živé a zemřelé členy sboru. Na fotografii před schůzí je asi 60 účastníků. Jako hosté se zúčastnili zástupci sborů dobrovolných hasičů z Vávrovic, Vlaštoviček, Držkovic, Holasovic, Zadků, Loděnice, Štemplovce, Kamence a polských Wiechowic, starosta IX. okrsku, starosta okresního sdružení, náměstek starosty krajského sdružení a náměstek starosty ústředí. Pozvání přijal i ředitel ZD Hraničář Loděnice, starostka obce Neplachovice, zástupce Hasičského záchranného sboru Opava, duchovní správce farnosti otec Luboš a naši členové mladší i nejstarší. A tak asi 90 účastníků zhlédlo program o historii sboru, vyslechlo krátký referát, poté byla předána vyznamenání, pamětní listy i drobné předměty. K tomuto našemu výročí jsme vydali i brožuru s informacemi z historie a přehledem činnosti za uplynulých pět let. Náš sbor byl oceněn vyznamenáním všech stupňů, ale nejvyšším byla stuha k Čestnému praporu II. stupně. Všichni byli pohoštěni velmi dobrým obědem, připraveným místními ženami. Následovala venkovní slavnost s poslechem hudby hasičů z Dolních Životic a soutěžemi pro děti, přehlídkou hasičského oblečení, občerstvením, jízdou na člunu po potoku, výstavkou historické i současné techniky a kronik a fotoalb. Historie sboru bude připomenuta výstavkou v zámku po celou dobu zámecké sezony. Děkuji všem, kteří se na zdárné akci podíleli buď přípravou anebo návštěvou. Jiří Čech, starosta SDH
celý text

ostatní | 29. 5. 2017 | Autor:

UPOZORNĚNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY obvodní oddělení Velké Heraltice upozorňuje občany, aby nezanechávali žádné odložené věci ve svých osobních motorových vozidlech ani na krátkou chvíli bez dozoru, z důvodu zvýšeného počtu vloupání do osobních motorových vozidel. celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor:

Výstavba ČOV a splaškové kanalizace

Vážení občané,
v měsíci lednu jsme podali žádost o dotaci na akci „Výstavba ČOV a splaškové kanalizace“ pro naši obec. V březnu budeme vybírat zhotovitele na tuto zakázku. Pokud obdržíme dotaci v dostatečné výši, abychom byli schopni ufinancovat zbytek této velké akce, měli bychom začít realizovat tento projekt ještě v tomto roce. Na veřejné schůzi k této problematice, která proběhla v loňském roce, drtivá většina z vás tento projekt podpořila.
V současné době ing. Kamil Kořistka provádí projektování jednotlivých přípojek pro RD (hradí obec). Pravidla jsou jasně daná a odklad projektování není možný. Uvědomte si, že projekty jednotlivých přípojek musí projít stavebním řízením. Mnozí z vás nemají představu, co administrativní práce projekt odkanalizování obce obnáší. Proto vás žádám, vyjděte ing. Kořistkovi vstříc, a když Vás navštíví, neodkládejte projektování na pozdější dobu.
Dehner Jiří, místostarosta
celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor:

Chodník a osvětlení na ul. Opavské

V poslední době se opět množí dotazy, jak je to s chodníkem a osvětlením na ul. Opavské od Černého chodníku k zastávce autobusu u uhelných skladů. Toto jsem již několikrát popisovala. Chodník není v majetku obce a vznikl v době výstavby komunikace. V té době se majetkově nevypořádal a je tedy stále v majetku státu, tedy ŘSD. Již několik let se snažíme o jeho převod na obec tak, abychom mohli chodník opravit a byl pro všechny bezpečný. Provádíme na něm jenom nutnou údržbu, a to vše z obecních peněz. Co se týká osvětlení, tak bohužel v minulosti bylo odstraněno elektrické vedení, aby se nesvítilo tam, kde nikdo nechodí a nemusela obec platit náklady na elektřinu. Sloupy a lampy nejsou nyní v dobrém stavu. V loňském roce pracovníci družstva při běžné opravě osvětlení alespoň překontrolovali stav a zabezpečili před případným pádem. I toto osvětlení si žádá rekonstrukci. Souvisí to však s chodníkem a majetkem pozemků. Věřte, že činíme kroky k převodu, bohužel tady nejde o vztah obec - fyzická osoba, od které bychom pozemek vykoupili a vše řešili, ale jde o vztah obec - stát, což je nesmírný problém. Pro ilustraci - ještě nemáme vypořádány pozemky pod novým chodníkem, a to už řešíme více než rok. Prosím, buďte při chůzi po tomto chodníku opatrní a věřte, že bychom rádi vyhověli, nemůžeme však jako správní hospodáři neustále investovat do cizího majetku.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor:

Stravování „cizích strávníků“ v naší základní škole

Vážení občané,
jistě si vzpomínáte na dobu, kdy někteří z vás docházeli do výdejny stravy ve škole pro obědy. Vařilo se i pro firmy a rovněž bylo možné si v této místnosti uspořádat oslavu a školní kuchařky navařily. Slíbili jsme vám, že až uplyne doba, na kterou tyto možnosti byly přerušeny z důvodu modernizace kuchyně a přidělených finančních prostředků z dotací, bude vše zase jako dřív.
Bohužel to bylo jenom naše přání, za dobu šesti let se toho hodně změnilo. Hlavní příčinou je limit DPH.
Jde o to, že v současné době není škola plátcem DPH. Má stanovený limit obratu, a když ho překročí, musí se stát plátcem DPH. Rozúčtování nákladů je pak velmi složité. Pokud bychom chtěli zájemcům vyjít vstříc, pak by nutně došlo ke zdražení obědů vzhledem k platbě DPH, bylo by nutné přijmout další zaměstnance jak v kuchyni, tak v administrativě, což by zvýšilo náklady. V případě jenom malého navýšení počtu strávníků jsou tyto kroky nerentabilní.
Co to tedy znamená: V současné době se vaří pro určitý počet seniorů, který bude zachován, tito senioři musí mít trvalý pobyt v Neplachovicích. Zájemci o stravování se mohou hlásit u vedoucí školní jídelny paní Šárky Petlachové, která vede evidenci a v případě nouzového stavu je schopná situaci řešit. Vede si v evidenci případné zájemce a v případě, že někdo již nemá zájem obědy odebírat, osloví dalšího zájemce v pořadí.
Ve věci pořádání soukromých oslav se zatím nic nemění. Kuchařky vařit nebudou. Chtěli jsme pronajímat výdejnu s kuchyňkou pro možnost dovozu stravy, bohužel nás zase brzdí jiná smlouva, kterou jsme uzavřeli s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, když nám předával budovu školy. Tam jsme se zavázali, že 10 let ji nebudeme pronajímat a komerčně využívat, což je i pronájem výdejny stravy. Toto omezení bude trvat ještě v letošním roce. Pak situaci zvážíme a budeme vás informovat.
V současnosti však je mnoho jiných možností dovozu obědů přímo domů. S obědy do naší obce zajíždí firma Tylšar z Opavy, R 11 ze Skrochovic, v prodejně Tempo se taky vaří (tam kontakt bohužel nemáme) nebo vozí obědy i ZD Hraničář z Otic. Myslím si, že je mnoho možností i s pořádáním oslav. V naší obci jsou na to uzpůsobené a vybavené prostory a dovoz stravy je také možno objednat.
Dana Schreierová
celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor:

Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů

Na základě smlouvy uzavřené mezi naší společností Ovod, spol. s r. o. a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., dodavatelem vody z vodovodu
do vaší obce, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že
v termínu 9., 10., 13. a 14. 2. 2017 v Neplachovicích
a
v termínu 15. a 16. 2. 2017 v Zadcích
budou prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníkem Ovod, spol. s r. o. panem Hrbáčem Hynkem. Vzhledem k novému typu odečítacího zařízení Motorola žádáme všechny odběratele o maxilmální vstřícnost při zpřístupnění měřidel a umožnění provedení fyzického odečtu na místě. Děkujeme za pochopení.
celý text

ostatní | 31. 1. 2017 | Autor:

Vytápění v základní škole

Na konci roku 2016 se nám podařilo ukončit další velký projekt v základní škole. Na následujících řádcích bych vás chtěla seznámit s celým vývojem tohoto projektu.
S myšlenkou rekonstrukce vytápění jsme se zabývali již několik let vzhledem k předchozímu zateplení školy. Bohužel v rámci zateplování nebylo možné zařadit v rámci dotace do projektu i vytápění. Náš zájem byl upravit vytápění tak, aby sloužilo co nejlépe. V roce 2015 jsme v rámci pracovní skupiny pro základní školu začali problém řešit. Do školy jsme zvali odborníky na vytápění a hledali nejlepší řešení. Byli mezi nimi projektanti, ale i odborné firmy, které mají řadu zkušeností. Z těchto schůzek a poznatků jsme nechali zpracovat podrobnou technickou zprávu a vyhlásili výběrové řízení na dodavatele stavby, který by rovněž zajistil zpracování projektové dokumentace. Bohužel se nám žádná z firem o zakázku nepřihlásila s odůvodněním, že takto neumí zpracovat cenovou nabídku. V té době vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dotační program, který se přesně hodil na naše podmínky. Přesto, že jsme neměli s tímto dotačním programem dobré zkušenosti, žádost jsme zpracovali a podali. Odhad nákladů dle studie byl kolem 2,5 mil. Kč. Dotace tedy měla činit 50% uznatelných nákladů. Jak jsem psala výše, tak se žádná firma nepřihlásila k realizaci. Nezbývalo nám nic jiného než projektovou dokumentaci zpracovat samostatně. V polovině června 2016 byla dokumentace hotová a my jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšní a opravdu nám bude poskytnuta dotace ve výši 1,028.900,- Kč. Problém byl v tom, že dle podrobné projektové dokumentace se náklady vyšplhaly na více než 3,8 mil. Kč. Začali jsme řešit, co dále. Proto jsme vyhlásili druhé kolo výběrového řízení, tam už se nám z pěti oslovených firem přihlásila jedna, bohužel ještě před podpisem smlouvy si kladli podmínky, které byly v rozporu s výběrovým řízením. To už byl konec července. Nechtěli jsme se však vzdát dotace a vyhlásili jsme kolo třetí, které už bylo úspěšné. Samozřejmě, že realizace se opět posunula až do doby vyučování na září, ale nic se nedalo dělat. Při zaslání všech potřebných dokladů poskytovateli dotace jsme přiložili i žádost, zda by nebylo možné dotaci navýšit vzhledem ke skutečnostem, které jsem v žádosti podrobně popsala. Samotná rekonstrukce probíhala od 7. 9. 2016 do 30. 11. 2016. Vše se zvládlo za provozu správnou koordinací výuky a možností odpojení jednotlivých pavilonů od vytápění.
Dne 29. 11. 2016 nám bylo oznámeno, že naší žádosti o navýšení finančních prostředků bylo vyhověno a bylo nám přidáno ještě 878.843,- Kč.
Jsem moc ráda, že se nám povedl další krok k tomu, aby naše škola byla nejenom hezká z venkovní strany, ale i přívětivá uvnitř. Abychom se nemuseli obávat každé zimy, kdy nám vypadne topení. Samozřejmě je potřeba ještě spoustu dalších věcí dodělat, bohužel naše finanční možnosti jsou vyčerpány. Na školu již splácíme úvěr za zateplení a nyní i za vytápění, dohromady asi 8 mil. Kč.
Nyní bych chtěla poděkovat všem, kdo se přičinili o úspěch celé této náročné akce. O technickou stránku a výběr nejlepšího řešení se s panem projektantem Borisem Novotným postaral pan Petr Doležel. Velký dík patří vedení školy, paní ředitelce za koordinaci prací a výuky, protože pokud by to tady nefungovalo, nebylo by možné celý projekt zrealizovat. Naši zaměstnanci školy, ale i děti jsou však již zvyklí, že se vše děje za provozu, a jsou disciplinovaní. Tímto bych chtěla poděkovat i žákům a pedagogům za trpělivost. Největší pochvalu si však zaslouží pan školník a paní uklízečky, které musely všechen nepořádek uklidit. Můžu slíbit, že ze strany obce se v roce 2017 nebudeme snažit o stavební zásahy. Poděkování si zaslouží i stavební firma IGB Holding, a. s., která stavbu realizovala, a zaměstnanci obce, kteří také přiložili ruku ke zdárnému dokončení.
A kolik to tedy všechno stálo?
Uznatelné náklady - stavební práce, projektová dokumentace, technický dozor, energetický posudek 3,821.583,10 Kč
neuznatelné náklady - zadavatelská činnost k veřejné zakázce 50.292,50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem náklady 3,871.875,60 Kč

poskytnutá dotace 1,907.743,- - Kč
vlastní náklady čerpané z úvěru 1,964.132,60 Kč

Dana Schreierová
celý text

ostatní | 31. 1. 2017 | Autor:

Pronájem zahrádky

Obec Neplachovice nabízí k pronájmu část pozemku - zahrádky za hasičskou zbrojnicí.
Pozemek p. č. 258/1, část o výměře 125m2. Výše nájmu činí 625,- Kč/rok.
celý text

ostatní | 31. 1. 2017 | Autor:

K + M + B + 2017

Když je dobrá vůle, tak se všechno podaří. Dobrou vůli měli naši koledníci, když v mrazivém sobotním odpoledni došli k vašim dveřím. Vy všichni jste projevili dobrou vůli svými štědrými příspěvky do charitní pokladničky. A dobrou vůli měli také ti, kteří letošní koledování připravili. A tak slovy našich tří králů vám všem přeji do letošního roku hodně štěstí, zdraví, Boží požehnání a vždy šťastnou cestu domů.
V Neplachovicích koledovalo osm skupin a přispěli jste částkou 29.487,- Kč, v místní části Zadky koledovala jedna skupinka a přispěli jste 4.170,- Kč.
Všem děkuji.
Jana Čechová
celý text

ostatní | 31. 1. 2017 | Autor:
první
ze 8
poslední