Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet

Rozpočet

Obec Neplachovice, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Neplachovice a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Neplachovice, schválený závěrečný účet Obce Neplachovice. Uvedené dokumenty najdete obecni-urad/uredni-deska/ - Hospodaření obce, rozpočet a rozpočtová opatření

Do  listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Neplachovice

Strategický plán rozvoje 2016 - 2025

plan

Zpravodaj obce

zpravodaj

Mobilní aplikace

 logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

 

sms

Odkanalizování obce

Kanalizace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mikroregion Opavsko Severozápad

      

Mikroregion Opavsko Severozápad

Dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Mikroregion Opavsko severozápad na elektronické desce, www.opavsko-severozapad.cz, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Mikroregionu Opavsko severozápad. V listinné podobě lze nahlédnout v sídle DSO, tj. Úvalno č.p. 58, na podatelně. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vítejte na www stránkách obce Neplachovice.

Údaje

Statistické údaje   foto z obce
ZUJ: 53158
Katastrální výměra: 573 ha
Počet obyvatel k 1.1.2017 947
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Pošta: Ano
Škola: Ano
     
Geo Informace     
Nadmořská výška 278 m n.m.  
souřadnice (WGS-84): N 49° 59' 21''  
  E 17° 48' 24''  

Kontakt

Adresa
Na Návsi 16
74774 Neplachovice


Spojení

pevná linka: +420 553 662 221
mobil starostka: 724 184 390
mobil podatelna: 724 184 391
   
e-mail: podatelna@neplachovice.cz
  ucetni@neplachovice.cz
  starostka@neplachovice.cz

Úřední hodiny

Po 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00  
Út 7:00 - 11:30   12:00 - 15:00  
St 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00  
Čt 7:00 - 11:30   12:00 - 15:00  
7:00 - 13:00          

Poskytovatelé dotací

logo
logo
logo moravskoslezský kraj
logo mas opavsko
logo - operační program
logo - ministerstvo pro místní rozvoj
logo - ministerstvo kultury
Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

 

03.07.2017

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY TENISOVÉ MLÁDEŽE

Během školních prázdnin zajišťuje Tenisový oddíl Sokolu Neplachovice pro školní mládež jednou týdně výuku tenisu, popřípadě zdokonalování se v tenise, a to pod dohledem trenéra Mgr. Silvie Charlote Bugárové. Výuka tenisu bude probíhat během prázdnin každý čtvrtek v době od 18.00 do 19.00 hodin. Podmínkou je, aby zájemci měli vhodnou obuv (tenisovou nebo botu s hladkou podrážkou). Pokud někdo nevlastní raketu, rádi zapůjčíme. Zájemci o tento krásný bílý sport se mohou hlásit v určený den přímo na tenisovém hřišti v Neplachovicích, popřípadě u pana Dohnala na mob.čísle 606782610. Začínáme 6. července 2017 v 18.00 hodin. Jan Dohnal

Detail

03.07.2017

TAK JSME TO DOKÁZALI !

Ptáte se, co? No přece jsme získali dotaci na stavbu století, odkanalizování obce a ČOV. Dne 14. 6. 2017 zasedala v Praze výběrová komise k předloženým projektům. Dne 22. 6. 2017 byly výsledky jednání zveřejněny na webu OPŽP. V tabulce se naše obec umístila na krásném osmém místě ze 150 projektů s bodovým ohodnocením 54 bodů. Nejvíce bylo 66 bodů. Schválená dotace je ve výši 50 730 973,58 Kč bez DPH. Stavba byla vysoutěžena za 80 899 576,66 Kč bez DPH. Co nás nyní čeká? V průběhu prázdninových měsíců budeme muset doložit spoustu dalších papírů fondu, abychom splnili všechny jejich podmínky. Poté nám bude zaslána smlouva ke schválení a podpisu. Poté pak již bude ukončena tato velká papírová „válka“ a začne ta v ulicích. Pokud vše dobře dopadne, mělo by se začít stavět v září nebo říjnu. Občané budou o všem včas informováni. Bude zpracován harmonogram a na konci srpna nebo začátkem září se uskuteční veřejná schůze, kde budou všichni seznámeni s postupem a dalšími podrobnostmi. Samozřejmě budou i informace ve zpravodaji, na webu. Budeme se snažit vás co nejvíce informovat, abychom zamezili nepříjemným situacím. Co to znamená pro občany? V prvé řadě se dále řeší projektová dokumentace k přípojkám. Na občanech nyní je, aby si už odkládali peníze na stavbu kanalizačních přípojek. Tolik velmi čerstvé informace, o které jsem se chtěla s vámi podělit. V roce 2012 pro někoho projekt ze soudku sci-fi, v roce 2017 realita dne. I když nás čeká to nejhorší období, věřím, že to společně vše dokážeme. Bude to vyžadovat velkou míru tolerance a pochopení na všech stranách. Věřte, že z naší strany uděláme vše, co bude možné, aby vše mělo hladký průběh. Na konci bude lepší životní prostředí, lepší stav komunikací a pro příští generace nenecháme jenom dluhy, ale velmi potřebné dílo. Držím nám všem palce a pevné nervy. Dana Schreierová

Detail

27.06.2017

Seminář k čerpání kotlíkových dotací

Možnosti čerpání kotlíkových dotací a podpory z programu Nová zelená úsporám

Detail

19.06.2017

Dovolená a změna ordinačních hodin v době letních prázdnin

V týdnu 26.6. - 30.6.2017 MUDr. Eva Čechová NEORDINUJE. Zastupuje MUDr. Cibulková v Opavě na ul. Pekařské 7: Po,Út,Čt 8-10, St 16-18, Pá 7-9 hodin. Změna ordinačních hodin během prázdnin v příloze.

Detail

07.06.2017

Vesnice roku

Bílou stuhu jsme vyhráli!!! V letošním roce jsme se po pěti letech přihlásili opět do soutěže Vesnice roku. Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. V této soutěži jsou udělována nato ocenění: Zlatá stuha za vítězství v krajském kole Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce. Modrá stuha za společenský život Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce. Bílá stuha za činnost mládeže Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací. Oranžová spolupráci obce a zemědělského subjektu Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových forem spolupráce při správě venkovského prostoru. Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie a nezemědělské aktivity. Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci. My jsme se v letošním roce zaměřili na získání Bílé stuhy. Zaměřili jsme se na činnost mládeže mimo vyučování. Hodnotící komise navštívila naši základní školu, kde se seznámila s činností různých zájmových kroužků, které mohou žáci navštěvovat po vyučování. Před vstupem do školy byli přivítáni chlebem a solí, který jim podala paní vedoucí školní jídelny. V hlavní hale nás zpěvem přivítali členové školního sboru, vedle v hale vystoupily žákyně navštěvující kroužek rytmiky. Dále se předvedl divadelní kroužek Bavidlo, kde děvčata ve školní knihovně předvedla ukázku scénického čtení, a to prezentaci básně Kytice. Poté jsme se dozvěděli, co je eTwinning a jak probíhá videokonference s kamarády na Slovensku. Dalším překvapením pro komisi byla pracovna pro logopedickou výuku. V učebně fyziky nám žákyně přírodovědného kroužku představily svou badatelskou činnost na panelech, které samy vytvořily. Krátké video nám ukázalo, jak se staví hmyzí hotel. Jak se pracuje se sluchátky při výuce anglického jazyka, nám předvedli žáci v jazykové učebně. Také malí hudebníci s flétnami nám ukázali, že se publika vůbec nebojí. Návštěvníci si se zájmem prohlédli keramickou dílnu, v tělocvičně velmi zdařilé gymnastické sestavy a již venku před školou jsme byli panem školníkem a malými rybáři seznámeni se stylem správného rybolovu. No a na závěr se nám představili naši modeláři se svými výrobky. Celým tímto programem nás zdárně provedly žákyně sedmé třídy, které jsme ve výkladu různě doplňovaly s paní ředitelkou. Poté jsme se vydali podívat se do zámku a na nové oplocení. Bohužel čas vymezený pro nás, tj. dvě hodiny, uběhl velmi rychle a nezbyl čas na původně plánovanou projížďku obcí. Proto jsme se ještě přesunuli do výdejny stravy základní školy, kde proběhlo doplnění informací a diskuse se starostkou. Celé sezení bylo zakončeno ještě video prezentací, která obsahovala rovněž útržky ze života obce, spolků, školy a zapojení dětí a mládeže v rámci celého roku. Tuto prezentaci zveřejníme na webových stránkách obce v sekci video. Věříme, že jsme porotu zaujali a že se nám podaří nějaké ocenění získat. Už slova chvály zástupců komise, kteří nás navštívili před pěti lety a pamatovali si dřívější stav školy, nás zahřála u srdce. Tímto bych chtěla poděkovat všem pedagogům a hlavně dětem, že se tohoto úkolu zhostili s velkým nasazením a mnohdy byli smutní, že nemohou ukázat více. Jak jsem již uvedla, dvě hodiny jsou opravdu málo. Tak snad zase někdy příště se přihlásíme. Dana Schreierová A jak to dopadlo? V pátek 26. 5. 2017 na základě Protokolu o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku v Moravskoslezském kraji obdržela paní starostka informaci, že jsme Bílou stuhu vyhráli!!! 28. červenec 2017 proběhne slavností vyhlášení výsledků. Připojuji velké poděkování všem zaměstnancům a žákům naší školy. Bez jejich nadšení by tento úspěch nebyl možný. DĚKUJI. PaedDr. Ivana Pavlíková

Detail

29.07.2017

Požární útok přes rybník

SDH Loděnice, rybník Loděnice

Obec Holasovice

18.07.2017 - 31.08.2017

Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o podporu - MAS Opavsko IROP

Místní akční skupina Opavsko z.s. vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci programového rámce IROP: - VZDĚLÁVÁNÍ 2017 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - KOMUNITNÍ CENTRA 2017

MAS Opavsko

17.07.2017 - 14.08.2017

Výzva č.1 MAS Opavsko - Program rozvoje venkova

MAS Opavsko vyhlašuje výzvu č.1 v rámci programového rámce Program rozvoje venkova.

MAS Opavsko

05.08.2017 - 06.08.2017

Výstava drobného zvířectva a exotického ptactva

Český svaz chovatelů, chovatelské středisko Holasovice

Obec Holasovice

05.08.2017

Benátská noc,

SDH Loděnice, před hasičskou zbrojnicí Loděnice

Obec Holasovice

08.07.2017

Letní kino

8. 7. 2017

Detail

26.06.2017

Setkání jubilantů

26. 6. 2017

Detail

25.06.2017

Karmaš

25. 6. 2017

Detail